Tilintarkastukset ja taloushallinnon konsultointi ammattitaidolla

TILINTARKASTUS  
 
Ammattimainen tilintarkastus tuottaa yhteisön johdolle ja sidosryhmille varmuuden yhteisön taloudellisesta ja tilanteesta ja taloudellisen tilanteen raportoinnin oikeellisuudesta. Tilintarkastaja toimii yhteisön johdon ja omistajien taustatukena. Lakisääteinen tilintarkastus kattaa kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen. Tilinpäätöksen laatiminen ja julkistaminen lisää toiminnan luotettavuutta, mutta uskottavan tilintarkastusyhteisön ja auktorisoidun tilintarkastajan merkintä tilinpäätöksen lopussa vankistaa asiakkaan, velkojan, tavarantoimittajan tai muiden sidosryhmien luottamusta yhtiöstä. 
 
 
ERITYISTARKASTUKSET 

Erityistarkastuksia tarvitaan yrityssaneeuraushakemusia varten. Velkojien kokous voi päättää teettää konkurssipesän erityistarkastuksen. Sovin tarkastuksen painopisteistä ja laajuudesta tapauskohtaisesti, jolloin tarkastus palvelee toimeksiantajan tarpeita mahdollisimman hyvin. 
 
 
MUUT PALVELUT 
 
Avustaminen ja konsultointi yritysjärjestelytilanteissa 
STEA-raporttien tarkastus 
Business Finland -raporttien tarkastus 
Osakepääomatodistukset 
Vakavaraisuustodistukset